Bituminpoisto, tervanpoisto, bitumin tarttumisenesto, bitumin irrotusaine
Bituminpoisto, tervanpoisto, bitumin tarttumisenesto, bitumin irrotusaine
Alkuun
Tuotteet
Käyttöturvallisuustiedote
Yhteystiedot
Tietoja meistä

 

Lataa esite BIO 3010

BIO 3010 bitumin ja asfaltin puhdistus- ja irrotusaine

 

 
BIO 3010
 
 
bitumin ja
asfaltin
 
HIILIJALANJÄLKI > Bituminpoisto, tervanpoisto, bitumin tarttumisenesto, bitumin irrotusaine
HIILIJALANJÄLKI
puhdistus- ja
irrotusaine
 

on keskeinen toimija, jonka tavoitteena on kasvihuonekaasujen
vähentäminen - haastammemyös teidätmukaan hiilidioksidipäästöjen
alentamistalkoisiin globaalin lämpenemisen ehkäisemiseksi


Hiilijalanjälki BIO 3010 = 1,45 kg vastaavuus
Hiilijalanjälki polttoaine = 967 kg vastaavuus


Hiilipäästöt vähentyneet 667-kertaisesti
* Jalanjälki laskettu 1 tonnille valmistettua
tuotetta, joka on pakattu muoviastiaan ja
toimitettu 1 000 km etäisyydelle valmistuspaikasta.
   

BIO 3010 on tiiviste, joka on tarkoitettu puhdistukseen, tarttumisenestokäsittelyyn, valmistukseen, kuljetukseen ja tiepinnoitteiden levittämiseen.

BIO 3010 on puhdistusneste, joka on kehitetty erityisesti polttoöljyjen ja rapsinmetyyliestereiden korvaamiseksi. Tämä aine täyttää eri osa-alueiden vaatimukset, ja yrityksen johtotason, työturvallisuuskoordinaattoreiden, turvallisuusvalvojien, hygieniavalvojien sekä ympäristönvalvojien asettamat edellytykset. Aine on myös tehokas ja ystävällinen sekä laitteille että luonnolle.

Turvallisuu'a parantava koostumus
Palamaton BIO 3010 ei edellytä käytttökohteelta ATEX-luokitusta (8.7.2003 säädös). Työmailla BIO 3010 korvaa polttoaineen, joka voi aiheuttaa tulipaloja. Polttoöljyn syttymispiste on 55 °C, joten sitä ei voida käyttää ympäristöissä, joiden lämpötila on 160 °C.


Hygieniaa edistävä koostumus
BIO 3010, ei sisällä liuotinaineita eikä se muodosta höyryjä. Se ei myöskään ärsytä eikä herkistä, ja sen ihokudosta kuivaava vaikutus on hyvin alhainen. Tämä valmiste ei sisällä mitään aineita, jotka on yksilöity karsinogeenisiksi, mutageenisiksi, myrkyllisiksi, lisääntymismyrkyllisiksi, haitallisiksi, ärsyttäviksi, herkistäviksi, syövyttäviksi tai ympäristölle vaarallisiksi (9.11.2004 säädös).
BIO 3010 ei aiheuta amma1sairauksia. Erityistä terveysvalvontaa ei tarvita. Älä koskaan käytä työmaalla olevaa polttoainetta, jonka karsinogeeniluokitus on 3.


Ympäristömyötäinen koostumus
BIO 3010 soveltuu käytettäväksi välittömästi haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöjä koskevan asetuksen 29.5.2000 mukaisesti.
BIO3010 on nopeasti ja kokonaan biohajoava OCDE 301 B -testinmukaan (hajoamisenaikaiset CO2-päästöt)


Jätehallintaa tehostava koostumus

BIO 3010 on luokiteltu normaaliksi teollisuusjätteeksi. Käytön jälkeen se voidaan kerätä veloituksetta osana lisäarvoa tuottavaa ohjelmaa.
BIO 3010 on 100 % kasvipohjainen ja uusiutuvista luonnonvaroista koostuva; altistettu elämänkaaren aikaiselle analyysille (ISO 14040).

 

 

F Y Y S I S - K E M I A L L I S E T   O M I N A I S U U D E T

Tyypilliset fyysis-kemialliset ominaisuudet

OMINAISUUS
NORMINMUKAISUUS
ARVOT
YKSIKKÖ
Kohde
Silmämääräinen
Neste
-
Väri *
Silmämääräinen
-
-
Haju
Hajuelimet
Matala
-
Tiheys 25°C jäätymispisteessä
NF-EN ISO 12185
885
Kg/m³
Jäätymispiste
ASTM D 97
-10
°C

*Tämä tuote on valmistettu luonnonmukaisista kasviöljyestereistä, eikä tuotteelle voida määrittää yhtenäistä väriä raaka-aineen ominaisuuksien vuoksi. Se voi vaihdella tuotantopaikasta ja sadonkorjuuta edeltävistä sääolosuhteista riippuen. Värivaihtelut voivat olla merkittäviä, mutta ne eivät millään tavalla heikennä tuotteen tehoa.

 

Tuotteen vaikutusaika

OMINAISUUS
NORMINMUKAISUUS
ARVOT
YKSIKKÖ
Asfaltinpoistoaika polttoaine-öljy
Sisäinen menetelmä
5’ 30’’
mn/s
Asfaltinpoistoaika
Sisäinen menetelmä
5’45’’
mn/s

Paloturvallisuustiedot

OMINAISUUS
NORMINMUKAISUUS
ARVOT
YKSIKKÖ
Leimahduspiste suljetussa astiassa
NF EN 22719
170
° C
Itsesyttyminen
ASTM E 659
>250
° C
Alaräjähdysraja
-
Ei räjähdysvaarallinen
% (v/v)
Yläräjähdysraja
-
Ei räjähdysvaarallinen
% (v/v)
Höyrynpaine
NF M 07 007
<0,01
kPa à 20°C
Räjähdysvaarallisten, palavien,
syttyvien, helposti syttyvien, hyvin
helposti syttyvien aineiden
pitoisuus
(EY-säädös)
1272/2008 CLP
Ei sisällä
-

Toksikologiset ominaisuudet

OMINAISUUS
NORMINMUKAISUUS
ARVOT
YKSIKKÖ
Jodiluku
NF EN 14111
7,4
g/100g
Totox (anisidiiniluku + 2x peroksidiluku)
-
12,99
-
Hapettumisen kestävyys
(Rancimat)
- Virtausnopeus
- Lämpötila
- Aika

NF ISO 6886

-
-
-10
100
5,8


L/h
° C
h
Myrkyllisten, erittäin myrkyllisten,
karsinogeenisten, mutageenisten,
lisääntymismyrkyllisten, ärsyttävien
tai syövyttävien aineiden pitoisuus
(EY-säädös)
1272/2008 CLP
Ei sisällä
-

Ympäristöominaisuudet

OMINAISUUS
NORMINMUKAISUUS
ARVOT
YKSIKKÖ
Biohajoavuus
OCDE 301 B -testi
Nopeasti biohajoava
-
Haihtuvien orgaanisten
yhdisteiden (VOC) pitoisuudet
-
0
%
Liuotinainepitoisuus
-
0
%
CYmpäristölle vaarallisten
aineiden pitoisuus
(EY-säädös)
1272/2008 CLP
Ei sisällä
-

Käyttöä koskevia ohjeita
• Varastoitava suojattuna huoneenlämmössä ennen käyttöä.
• Älä levitä tuotetta suurina määrinä eikä kaatamalla. Suositeltava levitystapa on sumutus.
Mikäli tuotetta pääsee epähuomiossa juuri valmistuneelle pinnoitteelle, pinnat on huuhdeltava välittömästi runsaalla
vedellä. Tuotteen ensisijainen käyttötarkoitus on bitumin poisto.
• Älä levitä asfaltille ennen eikä jälkeen asfaltin levityksen.
• Käytetään laimentamattomana. Älä sekoita karsinogeeniksi luokiteltuun polttoaineeseen.
• Lisää vain tyhjään viimeistelykoneeseen.
• Ei sovellu tiejyrän pesuun.
• Ei sovellu kuorma-auton pesuaineeksi.
• Mikäli tuotetta pääsee suurina määrinä kengänpohjiin tai käsitellyille pinnoille,
seurauksena voi olla jälki, värivirhe tai materiaalivirhe sekä asfaltin irtoaminen.

 

K Ä Y T T Ö K O H T E E T

 
Käy'ötarkoitus
Lii'yvät kohteet (lai'eet tai materiaalit)
Työmaa > Puhdistusaine, Irrotusaine
Puhdistusaine

    LAIMENTAMATON KÄYTTÖ
  - Ruiskuttimen luiskat ja integroidulla luiskalla varustettujen
   viimeistelykoneiden emulsiopiirit
  - Likaiset reunat
  - Työkalut (haravoiden, lapioiden ym. kahvat ja piikit)
  - Likaiset vaatteet
  - Likaiset käsineet
  - Likaiset jalkineet

Irrotusaine
    LAIMENTAMATON KÄYTTÖ
   - Viimeistelykoneen pöytä
  - Jyrsimen kulje1men laipat
  - Viimeistelykoneen syöttölaite ja syöttöruuvi
  - Viimeistelykoneen kisko
  - Asfaltin kuljetuskoneen säiliö
  - ECF-koneiden luisti
  - Työkalut (kaapimet, lapiot, haravat...)
  - Silmukkatappien pinnoitteet
  - Jalkineet
  - Tärylevyt
Korjaamo > Puhdistusaine
Puhdistusaine
   LAIMENTAMATON KÄYTTÖ
  - Metalliosat, joissa bitumia
  - Metalliosat, joissa rasvaa
  - Likaiset vaatteet
  - Likaiset käsineet
  - Likaiset jalkineet
Tuotantolaitos > Irrotusaine, Puhdistusaine
Irrotusaine
   LAIMENTAMATON KÄYTTÖ
  - Asfalttivaunu, sukkula tai kelkka kaapimella
  - Kuorma-auto
Puhdistusaine
  LAIMENTAMATON KÄYTTÖ
  - Metalliosat, joissa bitumia
  - Metalliosat, joissa rasvaa
  - Lasinvalmistus laboratoriossa emulsiolla tai bitumilla
  - Likaiset vaatteet
  - Likaiset käsineet
  - Likaiset jalkineet
  - Bitumisuodatin
  - Lasinvalmistus ja muut laboratoriolaitteet
 
Käyttöohjeet: ruiskuta ohut kerros käsiteltäville
pinnoille.Poista asfalttijäämät jättämällä aine
puhdistettavalle pinnalle muutaman minuutin


Emme vastaa käyttötavoista, jotka poikkeavat
käyttöohjeistamme ja suosituksistamme
PAKKAUSVAIHTOEH-DOT : 1000 L tynnyri : 200 Lastia : 20 L
PAKKAUSVAIHTOEH-
DOT : 1000 L
tynnyri : 200 L
astia : 20 L
       
 
Sertifiointi:
ISO 9001 VERSION 2000
OHSAS 18001 VERSION 1999
ISO 14001 VERSION 2004
Integroitu järjestelmänhallinta
Myynti organisaatio:
ISO 9001
Asiakaslähtöisyys ja asiakastyytyväisyys
 

 

tar remover, bitumen removal, tar removal, bitumen anti-adhesive, bitumen de-sticker