Bitum çıkarıcı, asfalt sökücü, yapışmaz bitüm, yapışmayan bitüm, donanım bakımına yönelik ürünler
Bitum çıkarıcı, asfalt sökücü, yapışmaz bitüm, yapışmayan bitüm, donanım bakımına yönelik ürünler
Ana sayfa
Ürünler
Güvenlik Fişi
İletişim
Şirket

 

Bilgi formu indirin BIO 3010

BIO 3010 asfalt için yapışkan sökücü zift giderici

 

 
BIO 3010
 
 
asfalt için yapışkan
 
KARBON BİLANÇOSU > Bitum çıkarıcı, asfalt sökücü, yapışmaz bitüm, yapışmayan bitüm, donanım bakımına yönelik ürünler
KARBON BİLANÇOSU
sökücü zift giderici
and asphalt
 

Sera etkisi yaratan gazların azaltılması için çalışan VÉGÉTAL BIOTEC,
küresel ısınmaya neden olan karbon emisyonlarını azaltmada sizin
de katkınız olması için 'rsat sunuyor


BIO 3010 Karbon Değeri = 1,45 kg'a eşdeğer Karbon
Akaryakıt Karbon Değeri = 967 kg'a eşdeğer Karbon


Karbon emisyonlarında 667 kat azalma
* Karbon değeri, üretilip plastik bir konteyner
içinde saklanmış ve üretim yerinden
1000 km uzakta teslim edilmiş 1 ton ürün
için hesaplanmıştır.
   

BIO 3010 karayolu kaplamaları üre;m, taşıma ve uygulama alanlarında kullanılmak üzere zi) giderme ve yapışkan çözme amacıyla geliş;rilmiş konsantre bir sıvıdır.

BIO 3010 mazot ve kolza me;lik esterlerinin yerini alması için özel olarak geliş;rilmiş bir sıvıdır. Acente sorumlularının, güvenlik koordinatörlerinin, işletmemüdürlerinin ve şan;ye şeflerinin iş güvenliği, iş sağlığı, çevre sağlığı alanlarındaki beklen;lerinin yanısıramalzemeye ve çevreye karşı uyumluluk ve performans konusundaki beklen;lerini de karşılar.

Güvenliği artıran formül
Yanmaz özellikte olan BIO 3010 kullanan atölyelerin ATEX (8 Temmuz 2003 tarihli karar) bölgesinde sınıflandırılma zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır. Şan;yelerde BIO 3010 birçok yangında pay sahibi olanmazotun yerini almaktadır. Mazot’un parlama noktası 55 °C'dir, bu nedenle 160° C'lik bir ortamda kullanım için uygun değildir.


İş sağlığını artıran formül
BIO 3010 solvent içermez, buharı yoktur. Ayrıca tahriş eden veya hassasiye; artıran yapıda olmadığından yağlı cilt
dokuları için minimum düzeyde kurutucu özelliktedir. Bu malzeme kanserojen, mutajen, toksik, üreme için toksik, zararlı,
tahriş edici, hassasiye; artıran, korozif veya çevre için tehlikeli olarak sınıflandırılmış hiçbir madde içermemektedir
(9 Kasım 2004 tarihli karar). BIO 3010 hiçbir mesleki hastalığa sebep olmaz. Özel bir tıbbi takip gerektırmez. Şantıyelerde
sınıf 3 kanserojen olarak sınıflandırılan mazotu kullanmayınız.


Çevre sağlığını artıran formül
BIO 3010 uçucu organik bileşenlerin emisyonunu konu alan 29 Mayıs 2000 tarihli kararın kapsamının dışına çıkmayı sağlar.
BIO 3010
biyolojik olarak hızlı ve tamamen çözünür. Kazayla dökülmesi halinde çevre ve deniz canlılarını korumayı sağlar. İdari makamlar nezdinde herhangi bir kullanım izni veya beyanı gerek;rmez (2002-680 sayılı kanun).
BIO 3010
, OCDE 301 B (çözünme esnasında CO2 emisyonu takibi) testıne göre biyolojik olarak kolayca ve tamamen çözünür.


Atık yönetimini iyileştiren formül

BIO 3010 Normal Endüstriyel Atık olarak sınıflandırılmıştır. Kullanım sonrasında değerlendirilmek üzere ücretsiz olarak toplanabilir.
BIO 3010, kaynağı %100 bitkisel ve yenilenebilir olan, kullanımömürleri gözetilerek analiz edilmiş olan bileşenlerden formüle edilmiştir. (ISO 14040)

 

 

F İ Z İ K S E L   V E K İ M Y A S A L   Ö Z E L L İ K L E R

Tipik fiziksel ve kimyasal özellikler

ÖZELLİKLER
NORMLAR
DEĞERLER
BİRİM
Görünüm
Görsel
Sıvı
-
Renk *
Görsel
-
-
Koku
Olfactive
Low
-
25°C'de özgül ağırlık
NF-EN ISO 12185
885
Kg/m³
Donma noktası
ASTM D 97
-10
°C

Bu ürün kökeni sabit bir renk belirlenmesine imkan vermeyen bitkisel yağ esterleri baz alınarak üretilmiştir. Rengi üretim bölgelerine ve hasat öncesi iklimsel koşullara göre farklılık gösterebilmektedir. Ciddi renk farklılıkları görülse bile bu durumun ürün performansı üzerinde etkisi yoktur.

 

Performans özellikleri

ÖZELLİKLER
NORMLAR
DEĞERLER
BİRİM
BIO 3010 zift giderme süresi
Dahili yöntem
5’ 30’’
dk.sn
Mazot zift giderme süresi
Dahili yöntem
5’45’’
dk.sn

Güvenlik yangın özellikleri

ÖZELLİKLER
NORMLAR
DEĞERLER
BİRİM
Kapalı Kapta Parlama Noktası
NF EN 22719
170
° C
Kendiliğinden tutuşma noktası
ASTM E 659
>250
° C
Patlama alt limiti
-
Patlayıcı değildir
% (v/v)
Patlama üst limiti
-
Patlayıcı değildir
% (v/v)
Buhar basıncı
NF M 07 007
<0,01
kPa à 20°C
Patlayıcı, yakıcı, yanıcı, kolay
yanıcı, aşırı yanıcı madde içeriği
CEE 1272/2008
CLP yönetmeliği
Hiç yok
-

Toksik özellikleri

ÖZELLİKLER
NORMLAR
DEĞERLER
BİRİM
İyot indeksi
NF EN 14111
7,4
g/100g
Totox (Anisidin değeri + 2x Peroksit değeri)
-
12,99
-
Hızlı oksitleşebilme testi
(Rancimat testi)
- Debi
- Sıcaklık
- Süre

NF ISO 6886

-
-
-10
100
5,8


L/s
° C
s
Toksik, aşırı toksik, kanserojen, mutajen,
üreme için toksik, zararlı,
tahriş edici veya korozif madde
içeriği
CEE 1272/2008 CLP
yönetmeliği
Hiç yok
-

Çevresel özellikleri

ÖZELLİKLER
NORMLAR
DEĞERLER
BİRİM
Biyolojik olarak çözünebilirlik
OCDE 301 B testi
Biyolojikolarak kolaycaçözünebilir
-
Uçucu organik bileşik içeriği
-
0
%
Solvent içeriği
-
0
%
Çevre için tehlikeli madde içeriği
CLP yönetmeliği
1272/2008
Hiç yok
-

Kullanım tedbirleri
• Kullanmadan önce korunaklı havalandırılan yerlerde muhafaza edin.
• Ürünü yüksek miktarda veya bidondan dökerek kullanmayın. Mümkünse püskürtücü kullanın.
• Yeni yapılan kaplamaya kazayla dökülmesi halinde yüzeyleri hemen bol suyla durulayın. Çünkü bu ürünün birinci görevi zifti gidermektir.
• Kaplama işlemi öncesinde veya sonrasında kaplamanın üzerine uygulamayın.
• Saf kullanın. Kanserojen olarak sınıflandırılan mazotla karıştırmayın.
• Serici sadece boşken püskürtün.
• Sıkıştırıcı üzerine sadece uygulama öncesinde kullanın.
• Kaporta temizleyicisi olarak kullanmayın.
• Ayakkabı tabanlarında veya işlenen yüzeylerde aşırı miktarda kullanımı izlere,
renk atmasına veya yapısal bozulmalara ve yapılan kaplamanın sökülmesine yol açabilir.

 

U Y G U L A M A L A R

 
İşlev
İlgili yüzeyler (ekipman veya materyaller)
Şantiye > Temizlik maddesi, Yapışkan sökücü
Temizlik maddesi

    SAF KULLANIM
  - Dağıtıcı rampaları ve entegre rampalı sericiler için emülsiyon devreleri
   - Bordürler
   - Bulaşmış aletler (kürek ve tırmık sapları ve uçları…)
   - Bulaşmış giysiler
   - Bulaşmış eldivenler
   - Bulaşmış ayakkabılar

Yapışkan sökücü
   
SAF KULLANIM
   - Serici tablası
   - Freze makinesinin konveyör yüzeyleri
   - Serici besleme ha= ve besleme vidası
   - Serici paleti
   - Soğuk asfalt makineleri hazneleri
   - Aletler (fırça, kürek, tırmık...)
   - Ayakkabılar
   - Titreşimli plakalar
Atölye > Temizlik maddesi
Temizlik maddesi
  
SAF KULLANIM
   - Zitli metal parçalar
  - Gresli metal parçalar
  - Bulaşmış giysiler
  - Bulaşmış eldivenler
  - Bulaşmış ayakkabılar
Endüstriler > Yapışkan sökücü, Temizlik maddesi
Yapışkan sökücü
  
SAF KULLANIM
  - Asfalt taşıma tankı, teknesi veya paletli konveyörü
  - Kamyon damperi
Temizlik maddesi
  - Zitıli metal parçalar
  - Gresli metal parçalar
  - Emülsiyon veya zitıli laboratuar cam donanımları
  - Bulaşmış giysiler
  - Bulaşmış eldivenler
  - Bulaşmış ayakkabılar
  - Zitı filtresi
  -Laboratuar cam donanımları ve diğer malzemeleri
 
Kullanma şekli: Uygulanacak yüzeylere ince bir
kat halinde püskürtün. Asfalt kalıntılarını giderirken,
nüfuz etmesi için birkaç dakika bekleyin,
ardından yüksek basınçlı yıkama makinesiyle
durulayın.

Belirtilen kullanım şekillerine ve tavsiyelerimize aykırı
tatbik edilmesi halinde hiçbir sorumluluğumuz yoktur.
AMBALAJLAR - Konteyner : 1000 L - Varil: : 200 L - Plastik bidon : 20 L
AMBALAJLAR
Konteyner : 1000 L
Varil: : 200 L
Plastik bidon : 20 L
       
 
Ser'fikalı tesis:
ISO 9001 VERSİYON 2000
OHSAS 18001 VERSİYON 1999
ISO 14001 VERSİYON 2004
Entegre Yöne;m Sistemi
Ticari Organizasyon:
Iso 9001
Müşteri Memnuniye; ve Müşteriye Saygın
 

 

tar remover, bitumen removal, tar removal, bitumen anti-adhesive, bitumen de-sticker