Дебітумінізатор, смоловідділювач, засіб від приставання бітуму, засіб від прилипання бітуму
Дебітумінізатор, смоловідділювач, засіб від приставання бітуму, засіб від прилипання бітуму
Головна
Продукція
Картки даних з безпеки
Контакти
Про компанію

 

Завантажити специфікації BIO 3010

BIO 3010 засіб дебітумізації та протисклеювання для шляхових покриттів

 

 
BIO 3010
 
 

засіб дебітумізації
та протисклеювання

 
ВУГЛЕЦЕВИЙ БАЛАНС > Дебітумінізатор, смоловідділювач, засіб від приставання бітуму, засіб від прилипання бітуму
ВУГЛЕЦЕВИЙ БАЛАНС
для шляхових
покриттів
 

Компанія VÉGÉTAL BIOTEC як організація, що бореться за
зменшення обсягів викидів парникових газів, пропонує вам
зробити ваш власний внесок у зменшення викидів вуглецю,
які ведуть до глобального потепління


Вуглецевий баланс BIO 3010 = 1,45 кг умовного вуглецю
Вуглецевий баланс мазуту = 967 кг умовного вуглецю


Скорочення в 667 разів викидів вуглецю
* Баланс, обчислений на 1 тонну гото- вого виробу, розфасованого в пласти- ковий контейнер і поставленого за 1000 км від місця виготовлення*    

BIO 3010 являє собою концентровану рідину, призначену для видалення бітуму та запобігання склеюванню при виготовленні, транспортуванні та укладці шляхових покриттів.

BIO 3010являє собою мийний засіб, розроблений спеціально для заміни мазуту та метилових ефірів ріпаку. Засіб повністю відповідає вимогам керівників відділень, координаторів з безпеки, керівників з експлуатації, начальників будівельних об'єктів за умовами безпеки праці, гігієни, охорони довкілля, а також у плані ефективності та сумісності з обладнанням і технологічним середовищем.

Підвищення безпеки
Завдяки своїй незаймистості засіб BIO 3010 не потребує віднесення зон застосування до зон АТЕХ (Постанова від 8 липня 2003 р.). На об'єктах засіб BIO 3010 застосовується замість мазуту, здатного викликати займання.
Враховуючи,що температура спалахумазуту 55 °C, його неможна використовувати в середовищі з температурою160 °C.


Поліпшення умов гігієни
Засіб BIO 3010 не містить розчинників і, відповідно, не виділяє випарів. Крім того, засіб не спричиняє подразнення і не підвищує чутливістьшкіри, а такожсправляє на неї дуже незначний ефект сушення. Засіб неміститьжодних речовин, зареєстрованих як канцерогенні,мутагенні, токсичні, токсичні для репродукування,шкідливих, подразнюючих, таких, що підвищують чутливість, корозійних або шкідливих для довкілля. (Постанова від 9 листопада 2004 р.)
Засіб BIO 3010 не спричиняє жодних професійних захворювань і не потребує спеціального медичного супроводу. Забороняється використовувати мазут, наявний на об'єкті та класифікований як канцерогенний. Клас 3.


Формулювання поліпшення стану навколишнього середовища
Засіб BIO 3010 забезпечує виконання в повному обсягу вимог постанови від 20 травня 2000 р. щодо викидів COV.
Засіб BIO 3010 швидко та повністю розкладається біологічним шляхом, не забруднює навколишнє середовище та не завдає шкоди населенню в разі випадкового розлиття. Не потребує отримання дозволів чи подачі заявки на використання до державних органів (декрет 2002-680).
Засіб BIO 3010 легко й повністю розкладається біологічним шляхом згідно з випробуваннями за тестом ОЕСР 301 В (моніторинг виділення СО2 під час розкладу).


Підвищення ефективності утилізації відходів

Засіб BIO 3010 віднесений до категорії D.I.B. (прості промислові відходи). Після застосування може вивозитися безплатно на утилізацію.
Засіб BIO 3010 виготовляється з повністю рослинних, відновлюваних компонентів, що пройшли аналіз життєвого циклу (ISO 14040).

 

 

Ф і з и к о - х і м і ч н і   х а р а к т е р и с т и к и

Типові фізико-хімічні характеристики

Характеристики
Норма
Величина
Одиницявиміру
Зовнішній вигляд
Візуально
Рідина
-
Колір*
Візуально
-
-
Запах
Нюх
Слабкий
-
Щільність при 25 °C
NF-EN ISO 12185
885
кг/м3
Точка замерзання
ASTM D 97
-10
°C

* Засіб виготовлено на основі ефірів природної рослинної олії, походження якої не дає змоги зазначити постійний колір.
Колір може мінятися залежно від місця виробництва та погодних умов перед збиранням. Навіть надзвичайно значна різниці в кольорі абсолютно не впливає на якість засобу.

 

Технічні характеристики

Характеристики
Норма
Величина
Одиницявиміру
Час Видалення Бітуму Засобом ВІО3010
Внутрішня методика
5’ 30’’
mn/sec
Час видалення бітуму мазутом
Внутрішня методика
5’45’’
mn/sec

Характеристики з безпеки та протипожежних властивостей

Характеристики
Норма
Величина
Одиницявиміру
Точка спалаху в закритій посудині
NF EN 22719
170
° C
Температура самозаймання
ASTM E 659
>250
° C
Нижня межа вибухової здатності
-
Невибуховий
% (v/v)
Верхня межа вибухової здатності
-
Невибуховий
% (v/v)
Тиск пари
NF M 07 007
<0,01
кПa при 20°C
Вміст вибухонебезпечних, горю-
чих, займистих, легко займистих,
сильно займистих речовин
Регламент EEC
1272/2008 CLP
Повністю від-сутні
-

Токсикологічні характеристики

Характеристики
Норма
Величина
Одиницявиміру
Йодне число
NF EN 14111
7,4
г/100г
Загальна токсичність
(анісидинове число + 2х пероксидне число)
-
12,99
-
Прискорений тест окисності
(тест Rancimat)
- Витрата
- Температура
- Час

NF ISO 6886

-
-
-10
100
5,8


л/ч
° C
h
Вміст токсичних, дуже токсичних,
канцерогенних, мутагенних,
репротоксичних, шкідливих,
подразнюючих та корозійних речовин
Регламент EEC
1272/2008 CLP
Повністю від-сутні
-

Характеристики впливу на навколишнє середовище

Характеристики
Норма
Величина
Одиницявиміру
Здатність до біологічного роз- кладу
Tect OCDE 301 B
Легко піддається
біологічному розкладу
-
Вміст органо-летких компо-нентів (COV)
-
0
%
Вміст розчинників
-
0
%
Вміст речовин, небезпечних
для довкіллі
Регламент CEE
1272/2008 CLP
Повністю відсутні
-

Заходи перестороги
• Перед застосуванням зберігати під навісом, у приміщеннях із помірною температурою.
• Не розливати засіб у великій кількості або з каністри. Рекомендується користуватися розпилювачем.
• У разі випадкового розлиття на свіже покриття змити засіб з поверхні великою кількістю води, враховуючи,
  що головне призначення засобу полягає у видаленні бітуму.
• Не наносити на заповнювач до та після укладання.
• Застосовувати засіб у чистому вигляді. Не змішувати з мазутом, віднесеним до категорії канцерогенів.
• Розпилювати тільки після випорожнення фінішера.
• Застосовувати на шляховому котку тільки до запуску двигуна.
• Не застосовувати для очищення деталей кузова.
• Потрапляння надмірної кількості засобу на підошву взуття або на оброблені поверхні
  може залишати сліди, викликати знебарвлення чи навіть руйнування структури
  із подальшим руйнуванням оболонки виконаного покриття.

 

З а с т о с у в а н н я

 
Призначення
Техніка й устаткування
Будівельні майданчики > Засіб для чищення,Засіб проти склеювання
Засіб для чищення

    ВИКОРИСТОВУВАТИ В ЧИСТОМУ ВИГЛЯДІ
  - Розподільний пристрій гудронатора та емульсійних контурів для
    фінішерів із вбудованим розподільним пристроєм
  - Бордюри
  - Забруднені інструменти (держаки та зубці грабель, лопати тощо)
  - Забруднений одяг
  - Забруднені рукавиці
  - Забруднене взуття

Засіб проти склеювання
    ВИКОРИСТОВУВАТИ В ЧИСТОМУ ВИГЛЯДІ
  - Плита фінішера
  - Бокові стінки транспортера фрези
  - Живильник і подавальний шнек фінішера
  - Гусениці фінішера
  - Ківш навантажувача для перевезення заповнювача
  - Полозки машин для холодного асфальту
  - Інструменти (скребки, лопати, граблі тощо)
  - Кришки люків
  - Взуття
  - Віброплити
Виробничі дільниці > Засіб для чищення
Засіб для чищення
   ВИКОРИСТОВУВАТИ В ЧИСТОМУ ВИГЛЯДІ
  - Металеві частини з бітумом
  - Металеві частини з мастилом
  - Забруднений одяг
  - Забруднені рукавиці
  - Забруднене взуття
Промисловість > Засіб проти склеювання, Засіб для чищення
Засіб проти склеювання
   ВИКОРИСТОВУВАТИ В ЧИСТОМУ ВИГЛЯДІ
  - Скіп, човник або скребковий транспортер подачі заповнювача
  - кузов самоскида
Засіб для чищення
  - Металеві частини з бітумом
  - Металеві частини з мастилом
  - Лабораторний посуд з емульсією чи бітумом
  - Забруднений одяг
  - Забруднені рукавиці
  - Забруднене взуття
  - Бітумний фільтр
  - Лабораторний посуд та інше устаткування
 
Проїзд: Нанесіть тонкий туман
поверхнях. Для видалення відкладень
асфальт, дайте постояти кілька хвилин, а потім
промити під тиском.

Компанія не несе відповідальності в разі застосу-
вання засобу з відхиленнями від рекомендова-
ного способу використання.
РОЗФАСОВКА - Контейнер 1000 л - Бочка 200 л - Пластикова каністра 20 л
РОЗФАСОВКА
Контейнер 1000 л
Бочка 200 л
Пластикова каністра 20 л
       
 
Сертифікований завод:
ISO 9001 VERSION 2000
OHSAS 18001 VERSION 1999
ISO 14001 VERSION 2004
Комплексна система управління
Комерційна організація роботи:
Iso 9001
Врахування побажань та задоволення клієнта
 

 

Дебітумінізатор, смоловідділювач, засіб від приставання бітуму, засіб від прилипання бітуму